Natuurherstel Schoorlse Duinen

Platform Schoorlse Duinen

Sinds mei 2019 is het Platform Schoorlse Duinen actief. Dit platform bestaat uit 14 personen die Staatsbosbeheer adviseren over thema’s die spelen op het gebied van natuur, recreatie en beheer van de Schoorlse Duinen. Op deze manier wil Staatsbosbeheer de omgeving beter betrekken bij het beleid en de afwegingen die daarbij worden gemaakt.

Na een oproep in lokale en op social media in maart kreeg Staatsbosbeheer ruim 40 recreaties binnen van mensen die willen meedenken, meepraten en adviseren over vraagstukken in de Schoorlse Duinen. Daaruit is een gevarieerde groep mensen samengesteld om zo de verschillende belangen en meningen te waarborgen. Na een eerste kennismakingsbijeenkomst in mei sprak het platform begin juni voor het eerst over inhoudelijke thema’s.

Samenstelling en werkwijze
In het platform zitten onder andere wandelaars, hondenbezitters, ruiters, ondernemers, mountainbikers en mensen met kennis op het gebied van ecologie en (natuur)beleid. Deelnemers nemen op eigen titel plaats, maar kunnen wel een bepaalde gebruikers- of belangengroep vertegenwoordigen. Het platform vergadert 2 tot 3 keer per jaar; aangevuld met themabijeenkomsten. Er is een onafhankelijk voorzitter aangesteld in de persoon van Karen Heerschop, die ervaring heeft opgedaan als bestuurder bij diverse gemeenten en het Goois Natuurreservaat.

Deelnemers
Alex van Amstel, Cees Berkhout, Eveline Elsinga, Frank Nieuwenhuizen, Heleen Wouters, Jan Kuiper, Joop de Wit, Marina Könst, Richard Minkema, Rob van Esseveld, Robin Klanker, Sylvia Gazenbeek, Kees de Bakker.

Verslagen
Verslag bijeenkomst 12 december 2020

Verslag bijeenkomst 28 oktober 2019
Verslag bijeenkomst 3 oktober 2019
Verslag bijeenkomst 4 juli 2019
Verslag bijeenkomst 23 mei 2019

 

Cookie-instellingen