Natuurherstel Schoorlse Duinen

Platform Schoorlse Duinen

Gezocht: meedenkers met hart voor de Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer zoekt betrokken deelnemers voor het nieuw in te stellen Platform Schoorlse Duinen. Zij denken mee, praten mee en geven advies over thema’s die spelen op het gebied van natuur, recreatie en beheer. Reageren kan tot uiterlijk 5 april via platformschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl

Relatie duingebied

Wij zoeken mensen die een relatie hebben met het duingebied en hier voor een periode van minimaal twee jaar extra tijd en energie in willen steken. Deelname vindt plaats op persoonlijke titel, al kunnen deelnemers wel een groep gebruikers, belangengroep of vereniging vertegenwoordigen. 

Keuze en kennismaking

Na 5 april  maken wij samen met de gemeente en de onafhankelijk voorzitter de keuze voor de groep van circa 10 deelnemers. Bij de samenstelling van het platform kijken wij naar de diversiteit in belangen, interessegebieden en de beroepsmatige achtergrond van deelnemers. Streven is om medio mei een eerste kennismakingsbijeenkomst te organiseren.

Interesse?

Lees onderstaande documenten, vul het reactieformulier in en stuur het voor 5 april op naar platformschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl

Persbericht Platform Schoorlse Duinen 
Werkwijze Patform Schoorlse Duinen
Profiel Deelnemers Platform Schoorlse Duinen
Reactieformulier deelname Platform Schoorlse Duinen