Natuurherstel Schoorlse Duinen

Platform Schoorlse Duinen

Sinds mei 2019 is het Platform Schoorlse Duinen actief. Dit platform bestaat uit 10-15 personen die Staatsbosbeheer adviseren over thema’s die spelen op het gebied van natuur, recreatie en beheer van de Schoorlse Duinen. Op deze manier wil Staatsbosbeheer de omgeving beter betrekken bij het beleid en de afwegingen die daarbij worden gemaakt.

Samenstelling en werkwijze

In het platform zitten onder andere wandelaars, hondenbezitters, ruiters, ondernemers, mountainbikers en mensen met kennis op het gebied van ecologie en (natuur)beleid. Deelnemers nemen op eigen titel plaats, maar kunnen wel een bepaalde gebruikers- of belangengroep vertegenwoordigen. Het platform vergadert 2 tot 3 keer per jaar; aangevuld met themabijeenkomsten. 

Deelnemers

Alex van Amstel, Cees Berkhout, Frank Nieuwenhuizen, Heleen Wouters, Jan Kuiper, Joop de Wit, Marina Könst, Richard Minkema, Rob van Esseveld, Robin Klanker, Kees de Bakker. Voorzitter: Lisa van der Veen (Staatsbosbeheer). 

Bijeenkomsten en verslagen

Cookie-instellingen