Natuurherstel Schoorlse Duinen

Meer open duinen

In het westelijk deel van de Schoorlse Duinen maken we weer ruimte voor open duinen zodat de wind meer invloed krijgt op het achterliggende gebied. We halen hiervoor over een periode van 18 jaar zo’n 6% van het totale bos weg. In de eerste fase (2016-2022) verwijderen we 0,8% van het totale bos. 

Na het kappen verwijderen we de wortels en de voedselrijke toplaag zodat er een voedselarme omgeving ontstaat. De wind zorgt er op een natuurlijke wijze voor dat het gebied niet dicht groeit. Planten- en diersoorten die bij het open duin horen kunnen zich hierdoor optimaal ontwikkelen. 

 

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt bij de uitvoering van de herstelmaatregelen nauw samen met de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en het nakomen van de doelstellingen vanuit Natura 2000. De provincie financiert de herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen.

Planning

In de eerste fase (2016-2022) wordt circa 0,8% van het totale oppervlakte aan bos in de Schoorlse Duinen weggehaald. Dit betreft delen van het niet verbrande dr van Steijn bos. De werkzaamheden starten nadat de gehele vergunningsprocedure is doorlopen.

De evaluatie van de eerste fase kan invloed hebben op de twee daaropvolgende fases, die starten vanaf 2022.

Cookie settings