Natuurherstel Schoorlse Duinen

Meer open duinen

In het westelijk deel van de Schoorlse Duinen maken we weer ruimte voor open duinen zodat de wind meer invloed krijgt op het achterliggende gebied. We halen hiervoor over een periode van 18 jaar zo’n 6% van het totale bos weg. In de eerste fase (2016-2022) verwijderen we 0,8% van het totale bos. Het gaat hier om delen van het Dr. van Steijnbos, totaal 7,6 ha. Kijk voor meer informatie ook bij Vraag en antwoord.

Na het kappen verwijderen we de wortels en de voedselrijke toplaag zodat er een voedselarme omgeving ontstaat. De wind zorgt er op een natuurlijke wijze voor dat het gebied niet dicht groeit. Planten- en diersoorten die bij het open duin horen kunnen zich hierdoor optimaal ontwikkelen. 

 

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt bij de uitvoering van de herstelmaatregelen nauw samen met de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en het nakomen van de doelstellingen vanuit Natura 2000. De provincie financiert de herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen.

Planning

In de eerste fase (2016-2022) wordt circa 0,8% van het totale oppervlakte aan bos in de Schoorlse Duinen weggehaald. Dit betreft delen van het Dr. van Steijn bos; totaal gaat het om 7,6 ha. De omgevingsvergunning hiervoor is in oktober gekregen. De voorbereidende  werkzaamheden zoals het markeren van de bomen en het weghalen van onderbgroeiing zijn in oktober gestart. De kapwerkzaamheden zijn voor het broedseizoen (voorjaar 2021) afgerond. Vanaf najaar 2021 worden de achtergebleven stobben uit de grond gehaald en verwijderen we de bovenste bodemlaag. 

De evaluatie van de eerste fase kan invloed hebben op de twee daaropvolgende fases, die starten vanaf 2022.

Cookie-instellingen