Natuurherstel Schoorlse Duinen

Meer open duinen

In het westelijk deel van de Schoorlse Duinen maken we weer ruimte voor open duinen zodat de wind meer invloed krijgt op het achterliggende gebied. We halen hiervoor over een periode van 18 jaar zo’n 12 procent van het totale bos weg. Omdat we na het kappen ook de wortels en de voedselrijke toplaag verwijderen creëren we een voedselarme omgeving. De wind zorgt er op een natuurlijke wijze voor dat het gebied niet dicht groeit. Soorten die bij het open duin horen kunnen zich hierdoor optimaal ontwikkelen. Op deze manier stoppen we de achteruitgang van planten- en diersoorten in de duinen.

Download:  kaartje werkzaamheden herstel open duin najaar 2018 / voorjaar 2019.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt bij de uitvoering van de herstelmaatregelen nauw samen met de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en het nakomen van de doelstellingen vanuit Natura 2000. De provincie financiert de herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen.

Planning

In de eerste fase (2016-2022) wordt circa 2% van het totale oppervlakte aan bos in de Schoorlse Duinen weggehaald (blauwe vlakken op bovenstaande kaart). De vergunning voor de omvorming van het duinbos is begin januari 2019 verkregen van de gemeente. Nadat de gehele vergunningsprocedure is doorlopen starten de werkzaamheden. Dit betreft delen van het niet verbrande dr van Steijn bos en het Leeuwenkuilbos. De evaluatie van de eerste fase kan invloed hebben op de twee daaropvolgende fases die starten vanaf 2022.