Natuurherstel Schoorlse Duinen

Verjongen duinheide

Om de kwaliteit en de structuur van de duinheide in de Schoorlse Duinen te verbeteren gaan we op een aantal plekken chopperen. Dit is een tussenvorm van maaien en plaggen. We doen dit op plekken waar de heide eenzelfde leeftijd heeft en daar waar kraaiheide domineert. Machines verwijderen de begroeiing en een deel van de vruchtbare humuslaag. Omdat niet de hele humuslaag wordt weggehaald, blijven mineralen en fosfaat in de bodem achter. Ook de wortels blijven behouden. Dit zijn ideale omstandigheden voor verjonging van de heide. Op de voedselarme bodem kan vooral struikheide zich goed herstellen. Ook kunnen kruiden en grassen zoals zandblauwtje en schapengras weer terugkeren. Mossen als rendiermos en rode heidelucifer hopen wij weer terug te zien.

Huidige situatie voor chopperen

Gewenste situatie na chopperen

Download: kaartje werkzaamheden verjongen duinheide, najaar 2018 / voorjaar 2019

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt bij de uitvoering van de herstelmaatregelen nauw samen met de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en het nakomen van de doelstellingen vanuit Natura 2000. De provincie financiert de herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen.

Planning

Het chopperen start medio januari 2019. Tot die tijd worden voorbereidingen getroffen en onder andere afspraken met de aannemer gemaakt over de uitvoering.