Natuurherstel Schoorlse Duinen

Natuurherstel Schoorlse Duinen

De Schoorlse Duinen zijn uniek. Het zijn de hoogste en (bijna) breedste duinen van ons land. Het is ook een van de weinige plekken waar we de oorspronkelijke dynamische duinnatuur nog kunnen herstellen. Dit komt door de unieke omstandigheden: een groot aaneengesloten gebied van ruim 1800 hectare op de overgang tussen kalkrijke duinen en kalkarme duinen. Daarbij hoort een grote variatie aan bijzondere planten en dieren.

Veerkrachtige duinen

Staatsbosbeheer voert de komende jaren herstelmaatregelen uit in de Schoorlse Duinen. Herstel van het duinsysteem is hard nodig om de voor de duinen kenmerkende soorten te behouden en terug te laten keren. Daarvoor is het nodig om de natuurlijke invloed van wind te laten terugkeren en weerstand te bieden aan verdroging. Met als uiteindelijk resultaat: een gezond en veerkrachtig duinsysteem.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in het veld zijn inmiddels gestart. Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Cookie-instellingen