Natuurherstel Schoorlse Duinen

Over het project

Staatsbosbeheer voert natuurhertstelmaatregelen uit in de Schoorlse Duinen. De komende jaren leggen we de basis voor een veerkrachtig en gezond duinsysteem.

Meer variatie

In een gezond systeem vind je open duin aan de kust en landinwaarts afwisselend vochtige duinvalleien, heide en bos. Op dit moment houden de dichte bossen met hoge dennenbomen aan de kust de wind landinwaarts tegen. Ook hebben de vele bomen het grondwaterpeil verlaagd, waardoor natte duinvalleien zijn verdwenen. In combinatie met de neerslag van stikstof door industrie, verkeer en landbouw, heeft dit voor verruiging van het gebied gezorgd. Dennenbomen en grassen doen het goed, terwijl bijzondere plantensoorten het moeilijk hebben. Grijpen we niet in, dan ontwikkelt zich hier een groot dennenbos met weinig variatie. 

Wat gaan we doen?

Om wind meer invloed te geven, maken we op verschillende plekken ruimte voor open duin. In de eerste uitvoeringsperiode tot 2022 wordt 2% bos dichtbij zee weggehaald. De duinen komen zo weer in beweging. Het bos dat de dorpen tegen stuifzand beschermt, blijft staan. Dit wordt over een lange periode geleidelijk omgevormd naar een gevarieerder en veiliger loofbos. Ook verwijderen we op plekken in het duin de bovenste humusrijke bodemlaag zodat de heide zich kan verjongen.

Natura 2000

De Schoorlse Duinen behoren tot de weinige plekken in Europa waar het mogelijk is een duinsysteem zo te herstellen dat het op natuurlijke wijze fuctioneert. Dit komt omdat de duinen hoog en breed zijn en een forse omvang hebben. Ze liggen op een overgangsgebied van kalkarme naar kalkrijke bodem. Dit biedt kansen voor een unieke variatie in planten en dieren. Om die reden zijn de Schoorlse Duinen een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. 

Het N2000 beheerplan Schoorlse Duinen (2016) vindt u hier.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.