Natuurherstel Schoorlse Duinen

Bosbeheer

De bossen in de Schoorlse Duinen bestaan hoofdzakelijk uit zwarte den (Corsicaanse en Oostenrijkse den) van dezelfde leeftijd. Hierdoor is er weinig variatie en zijn de bossen arm aan planten- en diersoorten. Om de biodiversiteit te bevorderen is regulier bosbeheer noodzakelijk. Hieronder verstaan we het dunnen en het maken van open plekken in het bos. Op de ruimte die ontstaat krijgen inheemse boomsoorten zoals eik, berk en lijsterbes de kans zich te ontwikkelen. Zo ontstaat er een meer gevarieerd en gemengd bos. Dit bos zorgt niet alleen voor meer verschillende soorten planten en dieren, maar het is ook minder kwetsbaar voor aantasting door ziektes en bij calamiteiten zoals brand.

Huidige situatie met hoofdzakelijk zwarte den

 

Gewenste situatie met gemengd bos

Normaal gesproken bekijkt Staatsbosbeheer elke vijf jaar de ontwikkeling in het bos en bepaalt op basis daarvan welk beheer nodig is. Omdat na 2012 alle aandacht uitging naar het herstel van de bossen na de branden, was er geen ruimte voor reguliere boswerkzaamheden. Vanaf 2018 pakt Staatsbosbeheer dit weer op.

Uitvoering

Voorjaar 2018 hebben de boswachters in het middendeel van de Schoorlse Duinen de dennenbomen geselecteerd die ruimte moeten maken voor loofbomen. Daarbij is rekening gehouden met de dieren en planten die in het bos leven en broeden. Bomen die om deze reden moeten blijven staan, hebben blauwe stippen gekregen. Bomen die worden verwijderd, zijn voorzien van gele of oranje stippen. Zo volgt Staatsbosbeheer de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Planning

De werkzaamheden starten vanaf het najaar 2018 of begin 2019.

 

Bosbeheer

Meer informatie over ons bosbeheer is te vinden op www.staatsbosbeheer.nl.