Natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer maakt ruimte voor kap Dr. Van Steijnbos

05-11-2020 1882 keer bekeken

Nu de gemeente Bergen de beslissing op bezwaar heeft genomen over de kap van een deel van het Dr. Van Steijnbos en de omgevingsvergunning in stand blijft, gaat Staatsbosbeheer verder met de voorbereidingen in het veld. Bezoekers kunnen hinder ondervinden omdat routes tijdelijk worden omgeleid.

Meer informatie is te vinden bij de vragen en antwoorden op deze site

Het te kappen gebied is inmiddels aangegeven met oranje markeringen en ook de rijroutes voor de machines zijn aangegeven. Bomen die blijven staan hebben een blauwe stip gekregen. De volgende stap is het maken van ruimte als voorbereiding op de kapwerkzaamheden.

Verwijderen lage begroeiing
Vanaf maandag 9 november gaat een kleine machine aan de slag met het verwijderen van lage begroeiing en kleine boompjes. Als de machine in de buurt van fiets-, wandel- of MTB-routes komt zet Staatsbosbeheer deze routes tijdelijk af. Bordjes geven de omleidingsroutes aan. De werkzaamheden nemen circa twee weken in beslag.

Bomenkap
Daarna kunnen de dennenbomen worden gekapt. In het open landschap met duingrasland dat ontstaat krijgt de wind weer vrij spel zodat de dynamiek terugkeert. Doel is de zeldzame duinplanten en diersoorten te behouden en te laten terugkeren. Tijdens de kapwerkzaamheden vinden er omleidingsroutes in het hele werkgebied plaats. De boomstammen worden opgestapeld langs de Julianalaan en worden op een later moment uit het gebied vervoerd. De kapwerkzaamheden zijn voor het broedseizoen in 2021 afgerond.

Werkzaamheden 2021
Vanaf herfst 2021 gaan we verder met de werkzaamheden. Dan worden de achtergebleven stobben uit de grond gehaald en wordt de laag met dennennaalden verwijderd. Hierdoor krijgen duinplanten die in een voedselarm milieu groeien de kans zich te ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld parnassia en duinviooltje. Hier profiteren ook weer vogels en insecten van.

 

Cookie-instellingen