Natuurherstel Schoorlse Duinen

Indieners trekken burgerinitiatief tegen boskap Schoorl in

14-03-2020 1262 keer bekeken 0 reacties

Na goed overleg tussen gedeputeerde Esther Rommel en de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord Kennemerduingebied over de boskap in de Schoorlse Duinen, heeft de stichting besloten het burgerinitiatief ‘Stop de boskap’ in te trekken.

In plaats van de kap van twee stukken bos, zegde de gedeputeerde toe vooralsnog één bos te kappen. Dat betekent dat de kap van delen van het Dr. Van Steijnbos (totaal 7,6 ha) zo snel mogelijk doorgaat, maar dat het Leeuwenkuilbos voorlopig blijft staan.

Daarnaast informeert PWN, beheerder van het Noordhollands duingebied, proactief over beoogde kapplannen en stellen zij in samenspraak met de stichting een meerjarenplan op voor de looptijd van het beheerplan. In dit plan wordt besloten op welke manier met de bossen om te gaan in het gebied.

Gesprekken
Gedeputeerde Rommel liet zich de afgelopen weken informeren door verschillende partijen over de bomenkap in Schoorl over de voor- en nadelen van de naderende boskap.

Om recht te doen aan het burgerinitiatief wilde Rommel tot een plan komen waar de indieners zich achter konden scharen. “Ik ben blij dat we er samen zijn uitgekomen. Het burgerinitiatief is ondertekend door ruim 8.000 Noord-Hollanders en ik wilde hun oproep zorgvuldig behandelen. Hun persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme hebben ertoe geleid dat we nu een besluit kunnen gaan nemen in Gedeputeerde Staten waar iedereen achter staat en dat goed is voor de natuur.”

De indieners van het burgerinitiatief hadden graag alle boskap in het duingebied willen stoppen, maar hebben er begrip voor dat er ook andere visies op natuur zijn. Jan Engelbregt: “We zijn tevreden over het resultaat en zien de kap van voorlopig alleen het geplande deel van het Dr. van Steijnbos als een experiment, waarmee heel duidelijk gaat worden of de boskap echt een grotere biodiversiteit in het duingebied gaat opleveren. Het is een groot winstpunt dat PWN nu in overleg met ons en omwonenden een meerjarenplan moet gaan opstellen.”

Burgerparticipatie
In 2023 stellen Gedeputeerde Staten (GS) een nieuw plan vast, waarin het beheer van het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen is uitgewerkt. Vanuit het Rijk en Europa wordt namelijk gecontroleerd of de provincie voldoende doet om unieke natuur te beschermen. Hierbij moet duidelijk worden of het Leeuwenkuilbos kan blijven staan of aangepakt moet worden voor de gewenste soortenrijkdom. De provincie monitort in samenspraak met de omgeving in aanloop naar 2023 de kwaliteit en de stand van de beschermde natuur in dit gebied.

Voordat GS echter een besluit nemen over dit beheerplan, doorloopt het plan de gebruikelijke route met participatie en inspraak. Daar zal ook de stichting bij worden betrokken. Daardoor zijn voor omwonenden en gebruikers van de Schoorlse Duinen duidelijke momenten om hun mening te laten horen en invloed uit te oefenen. Dat moet vervolgens leiden tot maatregelen die goed zijn voor de natuur en waar het merendeel van de omgeving zich in kan vinden.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen