Natuurherstel Schoorlse Duinen

Gedeputeerde Rommel in gesprek met Platform Schoorlse Duinen

03-03-2020 781 keer bekeken 0 reacties

Woensdag 26 februari vond de vijfde bijeenkomst plaats van het Platform Schoorlse Duinen. Gedeputeerde Esther Rommel was aanwezig om de reacties te horen op de geplande bomenkap tot 2022 waarbij 2% van het bos moet verdwijnen ten behoeve van het herstel van het duinlandschap.

De bomenkap is nodig om de dynamiek in het duin te verbeteren zodat bijzondere planten- en diersoorten terugkeren of behouden blijven. Een ingediend burgerinitiatief wil de bomenkap in de Schoorlse Duinen voorkomen.

Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief op 3 februari in Provinciale Staten stelde gedeputeerde Rommel voor om nogmaals in gesprek te gaan met de omgeving om zo een breder beeld te krijgen van de standpunten van de diverse belangenpartijen en vertegenwoordigers.

Het beste voor de natuur
Er werd een open en plezierig gesprek gevoerd met de deelnemers van het Platform Schoorlse Duinen over de geplande herstelwerkzaamheden tot 2022. De gedeputeerde stelde de vraag op welke wijze de platformleden de geplande kap van het Leeuwenkuilbos en Dr. Van Steijnbos voor zich zien. De gedeelde mening was dat ‘we moeten doen wat het beste is voor de natuur in dit duingebied’. Daarmee wordt de kap van zowel het Leeuwenkuilbos als het dr. Van Steijnbos bedoeld. Een afgezwakte variant van de plannen voor fase 1 werd onwenselijk geacht.

Behandeling burgerinitiatief
De gedeputeerde heeft over ditzelfde onderwerp gesprekken gevoerd met de Vogelwerkgroep, de Vogelbescherming en de stichting ter behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied. Op basis van deze gesprekken adviseert Gedeputeerde Staten over het ingediende burgerinitiatief. De behandeling hiervan vindt plaats op maandag 9 maart.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen