Natuurherstel Schoorlse Duinen

Heidesoorten keren terug na chopperwerkzaamheden 2019

05-01-2020 1272 keer bekeken

De eerste resultaten van chopperwerkzaamheden die in de maanden januari en februari van 2019 in de Schoorlse Duinen plaatsvonden, zijn positief.

De onderzoekers van het ecologisch adviesbureau Ten Haaf en Bakker zagen in de zomer van 2019 al dat heidesoorten terugkeerden en troffen op de gechopperde locaties ook kruiden en grassen aan. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich doorzet en dat meer kruiden en (korst)mossen zich zullen vestigen in de Schoorlse Duinen.

Aanzienlijke variatie plantensoorten
De locaties waar begin 2019 de chopperwerkzaamheden plaatsvonden waren begroeid met zeer soortenarme heidevegetaties. In vrijwel alle gevallen domineerde kraaiheide, verder groeide er weinig. Bij het chopperen is de vegetatie, samen met (een deel van) de onderliggende humuslaag verwijderd. In de eerste zomer na de werkzaamheden vestigde zich al een aanzienlijke variatie aan plantensoorten. Heidesoorten keerden terug, dat was vooral struikhei, maar ook dophei en kraaiheide werden weer aangetroffen. Op veel plaatsen was kruipwilg een nieuwe soort en daarnaast hebben de onderzoekers ook verschillende kruiden en grassen als schapenzuring, hondsviooltje, paashaver, zandzegge en gewoon struisgras waargenomen.

Beheer blijft nodig
Staatsbosbeheer zet in de Schoorlse Duinen onder andere schapen in om deze variatie in soorten op lange termijn in stand te houden. Toch zal over een termijn van circa 20 jaar het wellicht weer nodig zijn om de heidevelden te chopperen om zo opnieuw verjonging van de heidevelden te laten plaatsvinden.

Cookie-instellingen