Natuurherstel Schoorlse Duinen

Burgerinitiatief ter voorkoming van bomenkap is geldig

18-12-2019 1325 keer bekeken

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland achten het burgerinitiatief ter voorkoming van bomenkap geldig en bespreken het inhoudelijk op 13 januari 2020 in de commissievergadering Natuur, Landbouw en Gezondheid.

De Stichting ter behoud van de Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied diende eind november een burgerinitiatief in ter voorkoming van bomenkap in de Schoorlse Duinen. Na controle door de provincie Noord-Holland blijkt dat er meer dan 7000 rechtsgeldige handtekeningen zijn, waar 5000 handtekeningen nodig zijn.

Dit is terug te lezen in de besluiten van Provinciale Staten van 16 december.

Cookie-instellingen