Natuurherstel Schoorlse Duinen

Platform Schoorlse Duinen op werkbezoek

08-09-2019 906 keer bekeken

In juli is het Platform Schoorlse Duinen opgericht dat Staatsbosbeheer adviseert over thema’s die spelen op het gebied van natuur, recreatie en beheer van de Schoorlse Duinen. Het eerste werkbezoek vond vorige week plaats.

Het platform vergadert 2-3 keer per jaar en organiseert jaarlijks een werkbezoek. Tijdens het werkbezoek trokken de leden het duingebied in waarbij ze elkaar informeerden over het beheer van de Schoorlse Duinen en de plant- en dierensoorten die daarvan profiteren. Ook de vele verschillende gebruikers van het gebied en de daarmee toenemende recreatiedruk kwamen aan de orde. Deelnemers vonden het een zinvol bezoek. Omdat er verschillende deskundigen en gebruikers deelnemen aan het platform kunnen ze veel van elkaar leren en op basis daarvan Staatsbosbeheer gevraagd en ongevraagd adviseren.

Kijk voor meer informatie op deze pagina van het Platform Schoorlse Duinen

Cookie-instellingen