Natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer trekt vergunningaanvraag boskap in

02-07-2019 4186 keer bekeken 7 reacties

Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse Duinen in.

Hierdoor ontstaat ruimte om de gemeenteraadsleden verder te informeren over de relatie tussen de natuurherstelmaatregelen en het klimaatakkoord. Staatsbosbeheer en de provincie hebben het voornemen na de zomervakantie de vergunningenprocedure opnieuw op te starten.

Het herstel van de Schoorlse Duinen is hard nodig om de kenmerkende planten en dieren te behouden en terug te laten keren. De provincie en Staatsbosbeheer houden daarom vast aan het belang en de urgentie van de voorgenomen maatregelen.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

7  reacties

Elly

07-08-19 om 13:04

In het kader van CO2 is elke boom belangrijk, ik ben dus geen voorstander van kappen en omvormen van dennenbos naar grasland, u verliest hiermee een enthousiast lid van staatsbosbeheer als u deze plannen doorzet.
Met vriendelijke doch bezorgde groet

Anja Brands/Staatsbosbeheer

08-07-19 om 16:29

Geachte heer Oud, we nemen via e-mail contact met u op om te achterhalen over welke informatie u beschikt en op welke gebieden deze betrekking heeft. Na de vakantieperiode maken de ecologen een afspraak met u over dit onderwerp. Staatsbosbeheer heeft overigens een koppeling met de Nationale databank Flora en Fauna www.ndff.nl waarin deze gegevens ook zijn opgenomen.

Martijn Oud

03-07-19 om 19:42

Prima dat er weer gepraat wordt, Het is jammer dat SBB doet aan volksverlakkerij. We hebben het plan van SBB doorgenomen en het klopt niet volgens onze biologen. De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft de afgelopen twinrtig jaar jaar op jaar gemonitord en geinventariseerd en er wordt niet naar de resultaten gevraagd. Als de kap van puur korstmosdennenbos doorgaat, zal het sowieso 5 prachtige paddenstoelensoorten kosten die uit ons land zullen verdwijnen. Soorten die uitsluitend in de SBB Schoorl voorkomen en in symbiose leven met de Zwarte dennen. Een groter aantal soorten zullen in Nederland zeer zeldzaam worden of na verloop van tijd ook verdwijnen want het gemengd bos. is geen biotoop voor deze kwetsbare soorten. Voor meer informatie mail: mnaj.oud@ziggo.nl

Giel van der Pluijm

03-07-19 om 19:24

En in die 2% dennenbos wat gekapt gaat worden zit net dennenbos wat zich volop aan het ontwikkelen is in een voor Nederland, en misschien wel Europa, zeer zeldzaam arm schraal dennenbostype (dennen/korst/rendiermos) vlak aan de kust en wat in gaat houden dat de zich daar vestigende flora, paddenstoelen, insecten zoals nachtvlinders en andere fauna niet de kans krijgen zich te gaan vestigen. Eeuwig zonde....

Anja Brands

03-07-19 om 10:43

Alle provincies, zo ook de provincie Noord-Holland, voeren een inventarisatie uit naar de hoeveelheid bos die in de huidige plannen voor Natura 2000 wordt omgevormd naar andere natuur. De minister wil in gesprek gaan met provincies en terreinbeheerders over de vraag of er ruimte is om binnen de bestaande afspraken minder bomen te kappen. De provincie houdt vast aan de uitvoering van de maatregelen uit de eerste periode (2016-2022); waarin is opgenomen dat ter bevordering van de kwetsbare duinnatuur in Schoorl 2% van het totale bos in Schoorl moet verdwijnen. Staatsbosbeheer volgt het beleid van de provincie.

Davids

02-07-19 om 19:27

Een boom geeft heerlijk veel zuurstof. Dennen ruiken heerlijk, ruziƫn prachtig en houden zand vast tegen enorme verschuiving. Dynamiek is mooi maar hou de duinen lekker zoals ze zijn. Alles veranderd dus geen kunstmatig weer terug in oude vorm. Eerder werden dennen o.a. geplant om het zand vast te houden zodat het achterland niet werd bestoven. Dus houden zo. Dan is het in de winter ook leuk in de duinen en geen akelige druilerige kale boel.

JGT Verkerk

02-07-19 om 13:49

En hoe verhouden de nieuwe voorgenomen plannen zich tot https://www.ad.nl/politiek/kabinet-gaat-ontbossing-aanpakken~a86aaa3a/?fbclid=IwAR0HXo8Qf8G6VJlFJUyZwIJqCiH2kI-yJJxTNEZZO53nS-RGed-5boL3v5M&referrer=https://www.facebook.com/

Cookie-instellingen