Natuurherstel Schoorlse Duinen

Gezocht: meedenkers met hart voor de Schoorlse Duinen

13-03-2019 2533 keer bekeken

Staatsbosbeheer zoekt betrokken deelnemers voor het nieuw in te stellen Platform Schoorlse Duinen. Zij denken mee, praten mee en geven advies over thema’s die spelen op het gebied van natuur, recreatie en beheer.

Eind vorig jaar heeft Staatsbosbeheer in twee bijeenkomsten met gebruikers en vertegenwoordigers van belangenpartijen de behoefte en contouren van een platform verkend. Daarna is er een onafhankelijk voorzitter gezocht én gevonden. De komende weken staan in het teken van het werven en selecteren van geschikte deelnemers.

Meedenken en delen
Staatsbosbeheer zoekt mensen die een relatie hebben met het duingebied en hier voor een periode van minimaal twee jaar extra tijd en energie in willen steken. Deelname vindt plaats op persoonlijke titel, al kunnen deelnemers wel een groep gebruikers, belangengroep of vereniging vertegenwoordigen. Het volledige deelnemersprofiel, de werkwijze van het platform en het reactieformulier vindt u hier. Reageren kan tot uiterlijk 5 april.

Keuze en kennismaking
Na de sluitingstermijn maken vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en de gemeente samen met de onafhankelijk voorzitter de keuze voor de groep van circa 10 deelnemers. Bij de samenstelling van het platform kijken zij naar de diversiteit in belangen, interessegebieden en de beroepsmatige achtergrond van deelnemers. Streven is om medio mei een eerste kennismakingsbijeenkomst te organiseren.

Onafhankelijk voorzitter
Karen Heerschop, voorheen interim directeur-rentmeester bij het Goois Natuurreservaat, gaat de rol van onafhankelijk voorzitter vervullen. Ze heeft zowel ervaring in de groene als de politiek-bestuurlijke wereld. Zo was zij onder andere wethouder in Hilversum en waarnemend burgemeester in de gemeenten Zeevang en Wijdemeren. Ze is enthousiast over dit initiatief van Staatsbosbeheer en wil hieraan graag een bijdrage leveren.

Onderschrift: Karen Heerschop

 

 

Cookie-instellingen