Natuurherstel Schoorlse Duinen

Boswerkzaamheden in middengebied Schoorlse Duinen

12-10-2018 3237 keer bekeken 1 reacties

Vanaf medio oktober gaat Staatsbosbeheer in het middengebied van de Schoorlse Duinen dunnen en ruimte maken in het bos. Bomen worden gezaagd en ook worden grote machines ingezet. Op de open plekken die ontstaan krijgen inheemse boomsoorten als eik, berk en lijsterbes de kans zich te ontwikkelen.

Zo ontstaat een meer gevarieerd en gemengd bos. Dit zorgt voor meer planten- en diersoorten en maakt het bos minder kwetsbaar voor aantasting door ziekte en brand.

Deze reguliere boswerkzaamheden nemen enkele maanden in beslag en kunnen plaatselijk voor overlast zorgen. Het gebied blijft gewoon toegankelijk. Wel kunnen tijdelijk paden zijn afgesloten. Dit staat ter plekke duidelijk met bordjes aangegeven. In het weekend vinden er geen werkzaamheden plaats. De locatie van de werkzaamheden vindt u op onderstaand kaartje.

Bos blijft bos
Bos blijft bos, alleen de samenstelling verandert op termijn. De bossen in de Schoorlse Duinen bestaan op dit moment voornamelijk uit zwarte den (Corsicaanse en Oostenrijkse den) van dezelfde leeftijd. Hierdoor is er weinig variatie en is het aantal planten- en diersoorten beperkt. Staatsbosbeheer verwijdert daarom dennenbomen om ruimte te maken voor andere soorten. Takken en dood hout blijven achter in het bos omdat onder andere insecten hiervan profiteren.

Natuurreservaat
Niet overal wordt ruimte gemaakt voor loofbomen. In het deel dat is aanwezen als natuurreservaat laat Staatsbosbeheer de natuur volledig zijn gang gaan. Daar vindt geen beheer plaats en kunnen we zien hoe de natuur zich zelfstandig ontwikkelt. Een aantal andere plekken wordt aangewezen als cultuurhistorisch bos. Op deze plekken blijven de dennen staan en vindt alleen regulier onderhoud plaats zodat de dennen elkaar niet verdringen.

Ecologisch toezicht
Dit voorjaar hebben de boswachters de dennenbomen geselecteerd die ruimte moeten maken voor loofbomen. Die zijn voorzien van een stip. Daarbij is rekening gehouden met de dieren en planten die in het bos leven en broeden, zoals bijvoorbeeld mierennesten en nesten van roofvogels. Bomen die blijven staan, krijgen een rood-wit lint. Tijdens de werkzaamheden is er dagelijks een ecoloog aanwezig die toeziet op de werkzaamheden. Zo volgt Staatsbosbeheer de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer.

Herstel paden
De eerste tijd na de werkzaamheden ziet het bos er voor bezoekers niet aantrekkelijk uit. Paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat het werkverkeer deze heeft stuk gereden. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk is afgerond.

Meer informatie over bosonderhoud
In het Noordhollands Dagblad van dinsdag 16 oktober stond een achtergrondartikel over bosonderhoud door Staatsbosbeheer. Dat artikel vindt u hier.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

1  reacties

florianmol1972@gmail.com 27-11-18 om 19:54

Ik vindt het toch merkwaardig dat er zo ontzettend veel dikke dennen weg worden gekapt, terwijl de kleintjes blijven staan. Tevens worden er dikke oude loofbomen gekapt en dit terwijl SBB zegt meer loof te willen. Het bos verandert in een soort sprieten park. Het bos kreeg eindelijk body en karakter, nu heeft het weer een jaar of vijftig nodig iets te worden...Daarnaast vind ik de houding van leden van SBB als je ze tegenkomt, bijzonder irritant, zonder empathie of begrip voor, in dit geval mij, die moeite heeft met de meedogenloze vernietiging van het bos karakter en er een park voor terugkrijgt ...Dat er meer lucht, licht en ruimte moet worden gecreëerd door de tijd heen voor een meer divers bos in de toekomst snap ik, maar dat het zó rigoreus en zonder pardon moet, stemt me niet echt gelukkig, en het lijkt me ook niet in het belang van het bos en de recreanten, waarschijnlijk gaat het toch weer over geld!

Cookie-instellingen