Natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer start vergunningsprocedure voor verwijderen bos Schoorlse Duinen

04-10-2018 1305 keer bekeken 0 reacties

Staatsbosbeheer heeft bij de gemeente Bergen een omgevingsvergunning aangevraagd voor de omvorming van 2% dennenbos naar duingrasland in de Schoorlse Duinen. De bomen worden verwijderd om meer ruimte te maken voor open duinen zodat bijzondere planten- en diersoorten behouden blijven of terugkeren.

Het gaat om delen van het niet verbrande dr van Steijn bos en het Leeuwenkuilbos. De gemeente Bergen beoordeelt de vergunningsaanvraag voor de werkzaamheden in de Schoorlse Duinen op natuur-, cultuur- en landschapswaarden. De aanvraag kunt u hier volgen.

Natuurwaarden
Voor de beoordeling van de natuurwaarden is het advies van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van belang. In dit advies staat dat de natuurwaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Het advies is gebaseerd op de natuurtoets die Staatsbosbeheer heeft laten uitvoeren. Het advies van de RUD is meegestuurd met de vergunningsaanvraag.

Cultuur- en landschapswaarden
Staatsbosbeheer heeft de werkzaamheden voor de omvorming van het dennenbos ook laten toetsen op de cultuur- en landschapswaarden. De rapportage van deze externe toetsing is eveneens meegestuurd met de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente.

Archeologie
De werkzaamheden hebben ook betrekking op de bestemming waarde archeologie. Staatsbosbeheer heeft daarom een nader archeologisch onderzoek laten uitvoeren. De werkzaamheden worden zodanig ingepast dat geen archeologische waarden worden geschaad. Het archeologisch onderzoek is ook meegestuurd met de aanvraag.

Natuurherstelmaatregelen
Het verwijderen van bos is een van de twee natuurherstelmaatregelen die Staatsbosbeheer de komende winter uitvoert in de Schoorlse Duinen. De andere maatregel bestaat uit het maaien van de heide waarbij de bovenste humuslaag wordt meegenomen. Dit heet chopperen en heeft als doel de heide te ‘verjongen’. Hiervoor is geen vergunning nodig omdat deze werkzaamheden vallen onder normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming.

Regulier bosbeheer
Daarnaast gaat Staatsbosbeheer dit najaar in het middengebied van de Schoorlse Duinen reguliere beheerwerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden bestaan uit het dunnen en het maken van open plekken in het bos. Er wordt ruimte gemaakt voor loofbomen zodat er een gemengd en gevarieerd bos ontstaat.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen