Natuurherstel Schoorlse Duinen

Volgende stap naar structureel omgevingsoverleg Schoorlse Duinen

27-07-2018 868 keer bekeken 1 reacties

Op woensdag 18 juli heeft Staatsbosbeheer met circa 35 vertegenwoordigers van belangenpartijen en individuele gebruikers van de Schoorlse Duinen voor de tweede keer overlegd over de inhoud en vorm van een structureel omgevingsoverleg. Het streven is om het proces na de zomer verder vorm te geven.

Er is voldoende draagvlak om samen verder te gaan. Daarmee zetten de partijen een belangrijke stap in de onderlinge communicatie.

Staatsbosbeheer wil het gesprek met de omgeving op een andere wijze voeren dan in het verleden. Door op een structurele wijze met elkaar te overleggen en de omgeving waar dat mogelijk is mee te laten denken en om advies te vragen, moet er meer begrip komen voor elkaars standpunten.

Deskundig en gedragen advies
Tijdens de bijeenkomst van 18 juli hebben de deelnemers in groepen input geleverd voor de vorm van structureel omgevingsoverleg in de Schoorlse Duinen. Het overgrote deel van de deelnemers is het erover eens dat het overleg beperkt van omvang moet zijn om effectief te kunnen functioneren. Voor de uitwerking van bepaalde onderwerpen kunnen vervolgens werkgroepen worden ingesteld en deskundigen om advies worden gevraagd. Een onafhankelijk voorzitter moet zorgen voor onpartijdige begeleiding van het overleg. Van Staatsbosbeheer vragen de deelnemers een goed onderbouwde reactie op het advies om zodoende het vertrouwen van de omgeving te behouden. De volledig overzicht van de gemaakte opmerkingen over het structureel overleg vindt u hier.

Uitwerking
De gemaakte opmerkingen over de vorm van structureel overleg gaat Staatsbosbeheer samen met twee aanwezigen van de bijeenkomst verder uitwerken. Na de zomer wordt het structureel omgevingsoverleg Schoorlse Duinen verder vormgegeven.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Roy Stroomer

27-07-18 om 19:20

Zeer goed initiatief, nu streven naar draagvlak en daadkracht. Vond het prettig om deel te nemen en proef een sfeer van "samen gaan we er wat moois van maken (of behouden)" ondanks de soms conflicterende belangen.

Cookie-instellingen