Natuurherstel Schoorlse Duinen

Werken aan gezonde Schoorlse Duinen

25-10-2017 1095 keer bekeken

Staatsbosbeheer legt de komende jaren de basis voor een gezond duinlandschap, waarin bijzondere planten- en dierensoorten kunnen terugkeren en worden behouden.

Hierbij staan natuurlijke factoren centraal: de terugkeer van de invloed van wind, lokale verstuiving dicht bij zee en herstel van de waterhuishouding. Hierdoor ontstaat een veerkrachtig en gezond duinsysteem. De komende tijd gaat alle aandacht naar een zorgvuldige voorbereiding van de werkzaamheden.

De Schoorlse Duinen zijn een van de weinige plekken in Europa, waar het mogelijk is een duinsysteem te herstellen zodat dit natuurlijk kan functioneren. Dit komt omdat de duinen hier breed zijn en dus een forse omvang hebben. Daarnaast liggen de duinen op een overgangsgebied van kalkarme naar kalkrijke bodem. Dit biedt kansen voor een unieke variatie in planten en dieren, die we met beide handen aangrijpen.

Achteruitgang stoppen
In de huidige situatie houden de hoge dennenbomen aan de kust de wind tegen. In combinatie met de neerslag van stikstof door industrie, verkeer en landbouw, heeft dit voor verruiging van het gebied gezorgd. Dennenbomen en grassen doen het goed, terwijl bijzondere plantensoorten het moeilijk hebben. Grijpen we niet in, dan hebben we hier in de toekomst een groot dennenbos. Vele bijzondere planten- en dierensoorten gaan hierdoor verloren. De komende jaren staan in het teken van het stoppen van deze achteruitgang.

Meer invloed van wind
Voor een gezonde situatie is het nodig dat de wind weer meer invloed krijgt en voor beweging zorgt. Belangrijk hierin is een geleidelijke overgang van open duin aan de kust, vochtige duinvalleien, heide en gemengd bos verder landinwaarts. Om dit te bereiken gaat Staatsbosbeheer plaatselijk meer ruimte maken voor open duin. Hiervoor wordt een deel van het bos dichtbij zee weg gehaald. Daarnaast wordt er geplagd om verruiging tegen te gaan. Het bos dat de dorpen tegen stuifzand beschermt blijft staan, want veiligheid staat voorop.

Zorgvuldig werken
Op dit moment treft Staatsbosbeheer voorbereidingen voor de herstelwerkzaamheden. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Externe adviesbureaus voeren ecologisch en hydrologisch onderzoek uit. Onderzoekers bepalen welke plekken in het duingebied de grootste kans op succesvol natuurherstel bieden. Het duurt zeker nog een jaar voordat de eerste grote natuurherstelmaatregelen beginnen. Meer informatie hierover vind je in ons informatiefilmpje “Werken aan gezonde Schoorlse Duinen” 

Beschermd natuurgebied Natura 2000
De Schoorlse Duinen zijn uniek en vormen een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren niet verder achteruit gaat, maar toeneemt. De herstelmaatregelen die bijdragen aan dit doel voert Staatsbosbeheer in samenwerking met de provincie Noord-Holland gefaseerd uit over een lange periode van circa 20 jaar.

Cookie-instellingen