Natuurherstel Schoorlse Duinen

Onderzoek locaties herstelmaatregelen en waterhuishouding

21-12-2017 632 keer bekeken 0 reacties

Staatsbosbeheer heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de exacte locaties van de herstelmaatregelen uit het N2000 beheerplan. Gelijktijdig is een onderzoek gestart naar de gevolgen van de herstelmaatregelen op de grondwaterstand. De resultaten worden voorjaar 2018 verwacht.

De herstelmaatregelen hebben als doel de duinen weer gezond te maken zodat bijzondere planten- en diersoorten kunnen terugkeren en worden behouden. De Schoorlse Duinen zijn een van de weinige plekken in Europa, waar het nog mogelijk is het duinsysteem te herstellen zodat dit natuurlijk kan functioneren. Hiervoor is het nodig dat de wind weer meer invloed krijgt en de waterhuishouding wordt hersteld.

Ecologisch onderzoek

Een onafhankelijk bureau gaat met behulp van ecologisch onderzoek de exacte locaties van de geplande herstelmaatregelen bepalen. Zo weten we straks heel precies op welke plekken dicht bij zee bos moet verdwijnen, maar ook waar er stuifkuilen moeten komen in de zeereep om zand te kunnen laten stuiven. Met behulp van bestaande gegevens over de begroeiing en waarnemingen in het duingebied worden de locaties voor het chopperen en plaggen vastgesteld. Hierbij wordt begroeiing of de bovenste bodemlaag verwijderd zodat bijzondere plantensoorten de ruimte krijgen te herstellen.

Hydrologisch onderzoek

Het hydrologisch onderzoek moet nauwkeuriger inzicht geven in het effect van de herstelmaatregelen op de grondwaterhuishouding op langere termijn. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de valleien en anderzijds naar bebouwde gebieden in de binnenduinrand. Staatsbosbeheer laat dit onderzoek uitvoeren om gehoor te geven aan de zorgen en vragen hierover vanuit de omgeving

Planning en informatie

Staatsbosbeheer verwacht de eerste resultaten van de onderzoeken komend voorjaar te kunnen delen met de omgeving. Pas daarna wordt gestart met het voorbereiden van de vergunningaanvragen. Het duurt waarschijnlijk nog ongeveer een jaar voordat de eerste grote herstelmaatregelen uit het Natura2000 beheerplan plaatsvinden. Alle maatregelen worden verspreid over meerdere jaren uitgevoerd.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen