Natuurherstel Schoorlse Duinen

Regulier bosbeheer Schoorlse Duinen weer opgepakt

06-03-2018 691 keer bekeken

Dit najaar gaat Staatsbosbeheer in het middengebied van de Schoorlse Duinen reguliere beheerwerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden bestaan uit het dunnen en het maken van open plekken in het bos. Er wordt ruimte gemaakt voor loofbomen zodat er een gemengd en gevarieerd bos ontstaat.

Meer biodiversiteit
De zichtbare voorbereidingen vinden de komende maanden plaats. Deze reguliere beheerwerkzaamheden zijn nodig zodat inheemse boomsoorten zoals eik, berk en lijsterbes de kans krijgen zich te ontwikkelen. Een gevarieerd bos zorgt voor meer biodiversiteit en daarmee voor meer verschillende soorten planten en dieren. Ook is het bos  hierdoor minder kwetsbaar voor aantasting door ziektes en bij calamiteiten zoals brand.

Hervatten regulier beheer
De afgelopen jaren had Staatsbosbeheer geen ruimte om periodieke beheerwerkzaamheden uit te voeren. Alle aandacht ging naar het herstel van het duingebied na de branden. Boswachter Laurens Bonekamp: ‘Normaal bekijken we elke vijf jaar de ontwikkeling van het bos en bepalen ter plekke of onderhoud nodig is. Het bos is daarom nu echt toe aan onderhoud. Het bestaat voor 80% uit dennenbomen van ongeveer dezelfde leeftijd. We willen toewerken naar een natuurlijk gevarieerd bos.’

Zorgvuldige selectie
De boswachters selecteren de komende maanden zorgvuldig de dennenbomen die in het najaar worden verwijderd om licht en ruimte te maken voor loofbomen. Ze houden daarbij rekening met de dieren en planten die er in het bos leven en broeden. Bomen die om deze reden moeten blijven staan, krijgen blauwe stippen. Bomen die weg mogen, worden voorzien van rode stippen. Op deze manier volgt Staatsbossbeheer de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Duindialogen
Hoe boswachters de bomen selecteren, konden de deelnemers afgelopen vrijdag en zaterdag zelf ervaren tijdens de Duindialogen. Tijdens een fietstocht door het bos konden deelnemers op verschillende plekken in gesprek met de boswachter over het beheer van de Schoorlse Duinen en de werkzaamheden die dit najaar plaatsvinden in het middengebied. Ook konden aandachtspunten worden meegeven.

Cookie-instellingen