Natuurherstel Schoorlse Duinen

Duindialogen in de Schoorlse Duinen

17-06-2021 1003 keer bekeken

Staatsbosbeheer voert in het najaar van 2022 een dunning uit in een deel van de Schoorlse Duinen. Om de werkzaamheden toe te lichten, organiseren de boswachters van het gebied eind juni de Duindialogen bosbeheer.

Dunning Schoorlse Duinen: bos blijft bos
In het noordoosten van het bosgebied wordt in het najaar van 2022 een dunning uitgevoerd. Het betreft een deelgebied van zo’n 75 hectare, waar Staatsbosbeheer ruimte maakt voor loofbomen, door een deel van dennenbomen weg te halen. Meer ruimte en licht is nodig om van een monotoon dennenbos naar een gevarieerd, natuurlijk en gemengd bos te gaan. Dat vergroot de biodiversiteit en tevens de weerbaarheid van het bos. Het is onderdeel van een meerjarentraject, waarin elke paar jaar dennen worden weggehaald voor meer ruimte voor loof. Het resultaat wordt een Atlantisch duinbos met meer soorten bomen, planten en dieren. Deze werkzaamheden vallen onder het regulier bosbeheer en vallen niet onder de Natura 2000 herstelmaatregelen die we in opdracht van de Provincie Noord-Holland uitvoeren.            

Ga met de boswachter in gesprek
Dit natura 2000 gebied is één van de natuurparels van ons land en een zeer geliefd gebied voor vele bezoekers. Staatsbosbeheer wil daarom mensen meenemen in de afwegingen die wij als organisatie maken met deze dunning. In 2018 zijn wij hiervoor de duindialogen gestart en we organiseren nu weer de mogelijkheid om de boswachter te spreken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: naar welke aspecten wordt er gekeken in het bos, welke variatie in planten- en diersoorten zien wij in de huidige bossen en hoe zorgen we voor meer biodiversiteit in de bossen. Ook bekijk je plekken die eerder gedund zijn en goed laten zien hoe het bos er enkele jaren later uit ziet. De duindialogen worden georganiseerd voor het Platform Schoorlse Duinen, de Duinstichting en alle andere geïnteresseerden.

Duindialogen 25 juni
Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit om vragen te stellen en aandachtpunten met de boswachters te delen. De Duindialogen bosbeheer worden georganiseerd op vrijdag 25 juni. Heeft u interesse? Meldt u zich dan aan via boswachtersschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl. Aanmelden is nodig i.v.m. de geldende corona maatregelen. Bij veel aanmeldingen, plannen we mogelijk nog een tweede datum in.

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u hier

Cookie-instellingen