Natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer start met kap Dr. Van Steijnbos

27-11-2020 2174 keer bekeken

Maandag 30 november begint Staatsbosbeheer met het kappen van dennenbomen in het Dr. Van Steijnbos. Er wordt circa 7,6 ha bos verwijderd om open ruimte te creƫren waar de wind weer vrij spel heeft.

Doel is de dynamiek in de duinen te bevorderen zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden blijven en weer kunnen terugkeren.

De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken. Bezoekers kunnen hinder ondervinden omdat routes tijdelijk worden omgeleid. Uitzichtpunt De Kerf blijft bereikbaar. De omleidingen staan in het gebied duidelijk met bordjes aangegeven. Meer informatie hierover is te vinden op: schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl en in het Buitencentrum Schoorlse Duinen.

Verwerken van boomstammen
Een zogenoemde harvester zaagt de dennenbomen tot verwerkbare boomstammen. Deze worden op stapels gezet langs onder andere de Julianalaan. Daar blijven de stammen enige tijd liggen totdat vrachtwagens de stammen kunnen afvoeren naar de houtverwerkende industrie in Nederland, BelgiĆ« en Duitsland. Het hout wordt gebruikt voor het maken van kisten, pallets, MDF en spaanplaat. Het tak- en tophout gaat naar de biocentrale in Purmerend. De houtopbrengsten komen ten goede aan het beheer van het gebied.

Werkzaamheden 2021
Omdat Staatsbosbeheer voor de start van het broedseizoen in 2021 klaar moet zijn, blijven de boomstronken voorlopig achter in de grond. Deze worden vanaf najaar 2021 verwijderd. Ook halen we dan de bovenste strooisellaag en verspreide opslag weg. Hierdoor krijgen planten die groeien in een voedselarm milieu de kans zich te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld buntgras en duinviooltje. Hier profiteren ook weer vogels en insecten van.

Natura 2000-beheerplan
Het kappen van een deel van het Dr. Van Steijnbos is een maatregel uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen. De Schoorlse Duinen is een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de Europese biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beleid en de financiering van de herstelmaatregelen.

Cookie-instellingen