Natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer start voorbereidingen kap Dr. Van Steijnbos

22-10-2020 4659 keer bekeken 19 reacties

Staatsbosbeheer start vanaf 26 oktober met zichtbare voorbereidingen voor de bomenkap in het Dr. Van Steijnbos. De bomen worden gemarkeerd zodat duidelijk is welke bomen verdwijnen en welke blijven staan. Deze markeringswerkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag.

Met de kap van het Dr. Van Steijnbos wordt circa 7,6 ha, dat is 0,8% van het totale oppervlakte aan bos, in de Schoorlse Duinen weggehaald. Het bos in de Schoorlse Duinen wordt verwijderd om open ruimte te creƫren zodat de wind weer vrij spel heeft. Doel is de biodiversiteit te bevorderen zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden blijven en kunnen terugkeren. Kijk voor informatie ook bij: Vraag en antwoord.

Gekleurde stippen
Het markeren van de bomen heet in vaktermen blessen. Bomen met blauwe stippen blijven staan. De begrenzing wordt aangegeven met een oranje ring rondom bomen. De bomen binnen dit gebied worden verwijderd. Met oranje strepen geeft Staatsbosbeheer aan waar de oogstmachines in het bos mogen rijden zodat de schade aan de ondergrond beperkt blijft.

Atlantisch duinbos
Enkele alleenstaande grove dennen aan de oostkant van het Dr. Van Steijnbos krijgen blauwe stippen. Deze blijven staan en krijgen daarmee de kans zich verder te ontwikkelen. De wind zal deze bomen verder vormen. Deze bomen passen bij de ontwikkeling naar Atlantisch duinbos, dat grenst aan open duinen. De Oostenrijkse-, Corsicaanse den en dennensoort Contorta die daar staan krijgen oranje stippen en worden weggehaald.

Natura 2000 beheerplan
Het kappen van (de niet verbrande delen) van het Dr. Van Steijnbos is een maatregel uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen. De Schoorlse Duinen zijn een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de Europese biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beleid en de financiering van de herstelmaatregelen.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Renata

13-03-23 om 22:07

Beste bosbeheerder, Met alle respect voor uw kennis en kunde. U zou het boek van geoloog Salomon Krooneberg, Spiegelzee eens moeten lezen. Daar schrijft hij ook in hoe de hollandse kustlijn zich in honderden jaren heeft gevormt. Het zou mooi zijn als we wat zand laten liggen. De afgelopen 10.000 jaren na de laatste ijstijd begonnen de zandverstuivingen van de langzaam maar zeker weer te begroeien. De zaden die met overleefd hadden en mee reisde in dierenvachten kregen weer een kans zich te vestigen. In leusden is een 40.000 jaar oud dennen (vliegdennen bos opgegraven) Dus deze bomen waren al hier. Ook in de zeeduinen. Laat de natuur eens zijn gang gaan. En plant ergens anders een productiebos. Bekend is dat de profincie subsidie geeft voor allerlei projecten. Wellicht zijn er andere plekken die het geld harder kunnen gebruiken.

 

Schandalig

05-08-22 om 13:32

Wat een schande om dit bos te kappen, onder de noemer biodiversiteit wordt dit goedgepraat. Nou het lijkt er meer op dat er even goed gecasht gaat worden door het hout te verkopen.

Dan spreken we nog niet eens over alle CO2 die momenteel in de te kappen bomen is opgeslagen, afhankelijk van wat er met het hout zal gebeuren komt deze CO2 vrij. We leven toch in een tijdperk dat dit niet langer gewenst is? Er wordt gewoon misbruik gemaakt van de Natura 2000 status.

Erik Creemer

04-11-20 om 13:49

Ik ben helemaal om na het pleidooi van Christina van S. šŸ™šŸ‘!!

Zij vertelt met zoveel kennis van zaken en vol vuur hoe de huidige stand vh bos is ten opzichte van de voorgenomen kap ( en daarmee "beoogde biodiversiteit" ) die er al in ruime mate is. Laat het bos zich dus fijn ZELF ontwikkelen šŸ‘Š!

Pascal

29-10-20 om 18:44

Aan de boswachter, waarom slopen jullie niet gelijk het hele Schoorlse bos?! We hebben al genoeg bos toch in ons land? Lekker grasland/open vlaktes erbij want dat hebben we zo weinig ooh ooh ooh en overal in NL bossen zie je stapels en stapels gekapte bomen en maar zeiken over CO2 uitstoot ... achterlijk beleid! Maar goed jij en die zogenaamde staatsbosbeheer met hart voor de natuur moeten hun bonus halen waarschijnlijk! Wees maar trots op jezelf, mooie natuur vernietigen ... Het is zo'n mooi gebied, helaas werk jij daar! Laat de burger toch genieten van het stukje mooie natuur wat we nog hebben in NL en blijf er met je takken (!) van af! Gelukkig hebben we straks de fotos nog ...

Anoniem

25-10-20 om 17:21

Het jaarlijkse potje moet op. Anders krijgen ze volgend jaar minder. 

de filmmaker

24-10-20 om 12:23

Een bos met al bestaande biodiversiteit kappen voor de wensnatuur van de 'biodiversiteit' van een kale zandvlakte? Het is een starre en verontrustende visie.

Kijk mijn film 'Biomassale Kaalkap' over o.a. de kaplust van SBB in Schoorl: https://vimeo.com/356584707

Christina van Stroe

24-10-20 om 11:20

     

Maar dat is toch  heel voorbarig ? U  schrijft dat  SB a.s. maandag 26 oktober gaat beginnen met het markeren van bomen als  voorbereiding op de bomenkap  in het dr. van Steijnbos . SB heeft daar immers nog geen vergunning voor?   SB heeft bij de Gemeente Bergen in juni vergunning aangevraagd voor het omvormen van 7,6 hectare dennenbos tot duingrasland . Belanghebbenden  hadden volgens de Wet zes weken de tijd  om een Bezwaarschrift in te dienen .Daar hebben een Stichting en Vereniging gebruik van gemaakt. De Bezwaarschriften zijn ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijk Bezwaarcommissie en  het wachten is nu op de uitspraak van deze commissie of de bezwaren  al dan niet gegrond zijn .  Mochten de bezwaren door de commissie ongegrond worden verklaard , dan kunnen beide bezwaarmakers ook nog in beroep bij de rechtbank.

Desondanks gaat u al vast beginnen met de voorbereidingen? Bij het uitdunnen van de bossen tot Aagtdorp hebben we gezien  dat u daarbij gebruik maakt van terreinwagens , die de gevoelige bosbodem grondig verstoren. Mochten de bezwaren gegrond verklaard worden, dan mag er niet gekapt worden. Door verstoring van de bosbodem is er dan echter geen biotoop meer voor de beschermde paddenstoelen en dennenorchis die juist op deze unieke bosbodem groeien

Is  de wet op deze manier oprekken niet erg onbeleefd naar de -op dit moment 24645-  mensen die online een petitie hebben ondertekend  tegen de kap van de Schoorlse dennenbossen?   De vernietiging van een zeldzaam geworden biotoop - schraal en voedselarm dennenbos  met een aantoonbare rijkdom aan Rode Lijst paddenstoelen en Dennenorchis  - weegt volgens de ondertekenaars niet op , tegen de waarden van wensnatuur die  duingrasland zou  kunnen bieden . De afweging van SB dat de voordelen van de kap van het bos groter zijn  dan de aantasting van de in het dennenbos voorkomende soorten achten zij onterecht in het nadeel van bestaande natuurwaarden.

U schrijft , dat het doel van de kap is de biodiversiteit te bevorderen,  zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden blijven en kunnen terugkeren. Dat de bestaande biodiversiteit al   groot is , staat ook beschreven in de Aanwijzingen tot Natura 2000-gebied . De variatie aan begroeiing in de Schoorlse duinen is al groot. Er zijn open en dichte , witte en grijze duinen, stuifkuilen, heidevelden, natte en droge  valleien, loofbossen, dennenbossen en gemengde bossen .Met als gevolg ook een grote variatie in flora en fauna.

Wetenschappers in Wageningen waarschuwen al jaren lang  voor de beperkingen van Natura-2000 .  ā€œNiet kwalificerendā€ zijn in Natura 2000: alle paddenstoelen, veel soorten (korst)mossen, nagenoeg alle insecten, amfibieĆ«n, vleermuizen en vogels. De unieke paddenstoelen en (korst)mossen in de Schoorlse duinen worden dus  niet beschermd door Natura-2000, ondanks hun sleutelrol in het ecosysteem. In het dr. van Steijnbos komen bijzondere en heel zeldzame soorten voor die ā€œniet kwalificerenā€ volgens het Beheerplan . Het ooit aangeplante dr. van Steijnbos heeft zich ontwikkeld  tot een unieke bospantengemeenschap  .  Een natuurlijk  ecosysteem met naast Rode lijst soorten Paddenstoelen  ook Korstmossen en Mossen , waaronder vele Rode lijst soorten.   Zoals het bedreigde Rendiermos, Duinbekertjesmos en Duinleermos. Het Korstmossen-Dennenbos  is in Nederland  zo goed als uitgestorven . Als het dr. van Steijnbos gekapt wordt zal een waardevol ecosysteem verdwijnen

De  biodiversiteit  op het gebied van fauna is in het dr. van Steijnbos  groot . Er leven vossen, eekhoorntjes en konijntjes, bosmuizen, boskikkers  en padden  en als  je geluk hebt kun je een boommarter voorbij zien rennen .  Er leven -vooral langs de bosrand langs natuurgebied- de Kerf veel soorten  insecten als bijen, mierenleeuwen,  sluipwespen , vlinders en  libellen. In de bosbodem  leven ongewervelde diertjes zoals fluweelmijten , spinnen , hooiwagens , kakkerlakken , oorwormen , duizendpoten ,  miljoenpoten , springstaarten , pissebedden , kevers en  mieren. In omgevallen dennen en takken leven vele doodhoutdiersoorten , zoals boktorren, glanskevers, schorskevers en klopkevers . Toen de zandvlaktes voor de brand nog bos waren, bevonden zich hier tientallen nestkoepels van rode bosmieren die zijn  gevlucht naar het overgebleven  dr.  van Steijnbos.  Er zijn er nu 27 volgens de Mierenwerkgroep . Dit komt neer op vele miljoenen bosmieren en talloze diersoorten die in bosmiernesten leven.  

 Op het gebied van paddenstoelen behoren de Schoorlse dennenbossen volgens de resultaten uit de  jaarlijkse monitoring door de Mycologische Vereniging tot de kroonjuwelen van ons land.  Er groeien veel soorten paddenstoelen die elders in Nederland zeer zeldzaam zijn geworden. Juist de meest bedreigde soorten groeien hier . Ook het dr. van Steijnbos is een walhalla voor paddenstoelen. Vorig jaar herfst werden er tijdens de jaarlijkse monitoring door de Mycologische Vereniging  maar liefst 16  Rode lijst soorten gevonden,.

Wat betreft vogels, zal de omvorming van het dennenbos tot een open duingebied  ten koste gaan van nestelplaatsen van jaarrond beschermde vogelsoorten als de Nachtzwaluw, Zwarte Mees , Grote Kruisbek  , Kuifmees en Ransuil  . Volgens SB is er  genoeg plek voor deze vogels om zich elders te vestigen.  Voor  de onderzoeksgegevens van  vogelbescherming.nl  is het echter voor ā€œvluchtelingen ā€œ die afhankelijk zijn van dichte naaldopstanden steeds moeilijker geworden om zich elders te vestigen ,  omdat het aandeel naaldhoutbossen in Nederland drastisch  vermindert door kap of omvorming naar loofbos of gemengd bos. Op die manier komen er steeds meer ā€œvluchtelingenā€ op de rode lijst terecht.  In de Schoorlse duinen zijn vorige winter tussen de Zeeweg en Aagtdorp al 15811 dennenbomen gekapt om gemengd bos te verkrijgen en volgens SBB zal er nog een tweede en derde fase volgen. In 2022 worden volgens de website van SB de dennenbossen in het noordelijk deel langs de Schoorlse Zeeweg uitgedund.

In  de rubriek ā€œvraag&antwoord noemt SB  de soorten die zij graag terug wil hebben :  ā€œSoorten als duinviooltje, parnassia, de zandhagedis en tapuit. Bepaalde soorten paddenstoelen en de dennenorchis die nu in het Dr. Van Steijnbos zijn te vinden zullen op deze plek verdwijnen, maar die zijn er op vele andere plekken. in de Schoorlse Duinen te vindenā€. Het lijkt  echter merkwaardig om Duinviooltje en Parnassia samen te wensen, want het Duinviooltje groeit op kalkarme en Parnassia op kalkrijke grond.  Karakteristiek voor de Schoorlse duinen is haar kalkarme grond . Daarop groeien heide en  (korst)mossen en op de schaarse open plekken is ook nog steeds het Duinviooltje te vinden. Richting Bergen wordt de grond kalkrijk ,  daar groeit Duindoorn en  Parnassia.   In de Kerf - het natuurgebied dat grenst aan het dr. van Steijnbos-  wordt de grond elk jaar wat kalkrijker doordat  PWN een bos gekapt heeft bij de grens met Schoorl .  Er zijn daar  stuifduinen ontstaan , het kalrijke zand waait richting de Kerf en zorgt er voor dat de grond in toenemende mate kalkrijker wordt. Dat is te zien aan het feit dat Duindoorn en  Parnassia - die kalkrijke grond nodig hebben-  steeds wat verder oprukken en heide en rendiermos verdringen . Vorig jaar groeide Duindoorn en Parnassia tot aan het karrespoor naar de Kerf. Nu is ze er al  ruimschoots overheen en groeit en bloeit Parnassia er zelfs in grote getale.  .  Als  nu ook een deel van het dr van Steijnbos gekapt zou worden , wordt de grond langs de zeereep nog meer bepoederd met kalkrijke grond en zal op deze wijze  langzaam maar zeker  de karakteristieke begroeiing van de Schoorlse duinen verdwijnen.

De Zandhagedis en Tapuit hebben niet alleen last van verruiging die zonder  stikstofbeperkende  bronmaatregelen  niet opgelost blijkt te kunnen worden.  Maar ook door  predatie als gevolg van de toenemende recreatiedruk  en begrazing door runderen .  De achteruitgang van het aantal konijnen speelt  bovendien de Tapuit parten.

Door de grote branden in 2009, 2010 en 2011 is al veel natuur omgevormd. Bij de branden van 2009 en 2010 is  al 90 ha van het dr. van Steijnbos verdwenen en in 2011 maar liefst 162 ha van het dr.  van Steijnbos, Leeuwenkuilbos en Frederiksblink samen . Het afgraven van de grond om ruimte te geven aan wensnatuur , bleek  zonder stikstofbeperkende  bronmaatregelen vooral verruiging tot gevolg te hebben.  Er zijn  meerdere onderzoek publicaties die er op wijzen,  dat terugkeer van stikstofgevoelige habitats   niet mogelijk is , zolang  er van overheidswege  nog geen  ingrijpende bronmaatregelen zijn doorgevoerd  Ook uit de recente rapporten van juni 2020  van het landelijk Natuurpact 2000 ,  blijkt dat het  niet waarschijnlijk is , dat door bomenkap gewenste habitattypen  terug zullen  keren zonder bronmaatregelen  .  https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-lerende-evaluatie-van-het-natuurpact-2020-tweede-rapportage-3852.pdf  en het bijbehorende achtergrond rapport https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-bijdrage-herstelmaatregelen-aan-verbeteren-biodiversiteit-natuurnetwerk-4204.pdf11.

Ik hoop zo , dat u alvorens te starten met de voorbereidingen voor de kap,   eerst de uitspraak van de Bezwaarcommissie  en eventueel de Rechtbank af wilt wachten .  Wellicht worden de bezwaren tegen de kap gegrond  verklaard. Door kap wordt immers een minder robuust soort als landschapstype gemaakt dan het robuuste dennenbos dat er is.  Naaldbos is zo robuust dat het bij de hoge stikstof depositiewaarde stand kan houden.  Het dr. van Steijnbos is ondanks  de vele ongunstige milieuveranderingen een veerkrachtig  en vitaal bos. Het bos toont overtuigend aan , dat het in staat is om ingrijpende veranderingen in haar milieu door vermesting, verzuring en  verdroging te overleven zonder haar boskarakter te verliezen. Een toonbeeld van veerkracht en vitaliteit! Als dit bos zich langs natuurlijke weg verder mag ontwikkelen, kunnen wij profiteren van de ecosysteemdiensten die het ons kosteloos biedt

 

 

 

 

Anoniem

24-10-20 om 10:42

25.000 mensen met hart voor de bestaande natuur zeggen: laat staan en pleeg alleen onderhoud.

Helaas is subsidie en geld verdienen de drijfveer.

Tip: staatsbosbeheer is geen goede naam in dit verband.

Bart Creemer

24-10-20 om 10:26

Ik begrijp werkelijk niets van het voornemen bos te kappen in de Schoorlse duinen; u heeft het over diversiteit creĆ«ren en openheid, twee zaken die daar al ruim voorhanden zijn. JUIST bij Schoorl is de diversiteit groot vanwege het bestaan van bossen in vergelijk met de rest van de prachtige Nederlandse kust en er is veel openheid, mede door de branden. In deze bizarre tijd van opwarming van de aarde is elke boom kappen er Ć©Ć©n teveel! Doe eens waar jullie voor zijn opgericht en koester die natuur en kom niet telkens met diezelfde drogredenen. Veel wijsheid toegewenst. M vr gr Bart Creemer Zuidoostbeemster 

Jan Jaap

23-10-20 om 18:04

Ik ben eruit. Als ik de redenatie van SBB volg, is de oorzaak van de gigantische afname van de biodiversiteit in de afgelopen decennia, dus bijvoorbeeld ook de afname van 75 % van de insecten, onze bosgebieden.  Dat is het echte probleem. Nu pas begrijp ik dat het massaal omhakken van onze bossen dat allemaal gaat herstellen.  Dus het is niet de stikstofuitstoot, de intensieve landbouw en veeteelt, de verstening en aantasting van het buitengebied. Ik heb dat kennelijk altijd verkeerd gezien. Onze bossen zijn de oorzaak. Weg ermee dus. Ik begrijp het eindelijk 

Mren

23-10-20 om 17:30

Waarom hier!

Frank

23-10-20 om 15:07

Ohja, want het onkruid wat nu weelderig groeit op de gecreƫerde stuifduinen, is echt een verrijking van de natuur. Prachtig hoor. Maar goed, jullie hebben het besloten, het is niet anders.

Hans Fieman

23-10-20 om 12:59

Dit is geen natuurbeheer maar cultuur beheer. Het kappen van bomen en struiken snap ik, voor onderhoud en zieke bomen, bosbranden zoveel mogelijk te voorkomen. Maar dit is vernietiging van natuur om zandverstuivingen te creƫren en hout te oogsten voor Bio centrales. Het is gewoon een verdienmodel niet meer en niet minder. Men is echt van het padje af en tevens verkwisting van belastinggeld. En dat is niet het eerste staaltje van mismanagement en zal ook nog wel niet het laatste zijn. Zie Oostvaardersplassen enz..

Vriendelijke groeten,

Hans Fieman.

 

Lars

23-10-20 om 12:38

Belachelijk! Bomen kappen voor biodiversiteit op verschraalde zandvlaktes. Dit is achterhaalde theorie

Anoniem

23-10-20 om 12:25

Ga nou eens eindelijk kappen met kappen!

Bram

23-10-20 om 10:51

Zonde

Jakkeraar

23-10-20 om 10:23

Dit levert SBB natuurlijk weer veel pecunia's op met de verkoop van het hout. Want ja de kachel moet toch blijven branden bij SBB. De portemonnee is belangrijker dan de natuur. 

Anoniem

23-10-20 om 9:32

Waarom bepaalt u hoe dit stuk natuur eruit moet zien. Het is natuur dus horen bomen erbij. Uw organisatie  dwingt dit stuk grond er anders uit te laten zien. Waarom in godsnaam? 

Tim Koolmees

23-10-20 om 9:31

Jullie zijn fucking gestoord!!!!!!! angry

Cookie-instellingen