Natuurherstel Schoorlse Duinen

Reactietermijn verkregen omgevingsvergunning is verlopen

13-08-2020 1665 keer bekeken

De reactietermijn van zes weken waarbinnen belanghebbenden bezwaar konden maken tegen de verkregen omgevingsvergunning voor de kap van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen is verstreken.

De gemeente heeft 2 bezwaarschriften ontvangen. De gemeente Bergen stelt nu een verweerschrift op. Dat wordt samen met de bezwaren in een hoorzitting op 14 september voorgelegd aan een onafhankelijke bezwaarcommissie.

Begin juni verleende de gemeente Bergen de omgevingsvergunning voor het omvormen van het Dr. van Steijnbos naar duingrasland. Totaal wordt 7,6 ha dennenbos gekapt zodat er een open landschap ontstaat waarin de wind weer vrij spel heeft. Dit is nodig om bijzondere dier- en plantensoorten te kunnen behouden en te kunnen laten terugkeren.

 

 

 

Cookie-instellingen