Natuurherstel Schoorlse Duinen

Commissaris van de Koning neemt burgerinitiatief in ontvangst

December 02, 2019 112 keer bekeken 0 comments

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk ontving vrijdag 29 november een burgerinitiatief met ondersteuningsverklaringen over de voorgenomen bomenkap bij de Schoorlse duinen.

De initiatiefnemers, verenigd in de Stichting ter behoud van de Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied, verzoeken Provinciale Staten om het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten te plaatsen. Het is de derde keer dat een burgerinitiatief is ingediend. "Een bijzondere prestatie," aldus Van Dijk tijdens de overhandiging. "Het toont aan hoe sterk deze kwestie bij de inwoners leeft."

Vervolg
Voor een burgerinitiatief zijn minimaal 5000 handtekeningen nodig. De provincie controleert of dit burgerinitiatief voldoet aan die eis. Ook vindt er een inhoudelijke en een juridische toets plaats. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan besluiten de Provinciale Staten in de Statenvergadering van 16 december over de geldigheid van het verzoek. Daarna kunnen Provinciale Staten het verzoek behandelen in de Statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid van 13 januari 2020 en er over besluiten in de Statenvergadering van 3 februari 2020.  

 

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings