Natuurherstel Schoorlse Duinen

Planning

Het natuurherstelproject is gestart in 2016. De werkzaamheden vinden verspreid over een periode van 18 jaar plaats, in drie perioden 6 jaar. In de 1e fase (2016-2022) richten we ons op het stopzetten van de achteruitgang van de Schoorlse Duinen. De uitvoering in het veld start op zijn vroegst eind 2018. Tijdens en na elke periode vindt onder leiding van de provincie Noord-Holland monitoring en evaluatie plaats. De resultaten daarvan nemen we mee naar de volgende periode.

Op de kaart PAS-maatregelen Schoorlse Duinen (PDF) staat waar gewerkt wordt in de periode 2016-2022.