Natuurherstel Schoorlse Duinen

Planning

Het natuurherstelproject is gestart in 2016. De werkzaamheden vinden verspreid over een periode van 18 jaar plaats, in drie perioden van 6 jaar. Tijdens en na elke periode vindt onder leiding van de provincie Noord-Holland monitoring en evaluatie plaats. De resultaten daarvan kunnen invloed hebben op de daarop volgende perioden.

Op de Voorgestelde maatregelen korte termijn (eerste planperiode) Schoorlse Duinen (PDF) staat waar gewerkt wordt in de periode 2016-2022.

Cookie-instellingen