Natuurherstel Schoorlse Duinen

Planning

Het natuurherstelproject is gestart in 2016. De werkzaamheden vinden verspreid over een periode van 18 jaar plaats, in drie perioden 6 jaar. In de 1e fase (2016-2022) richten we ons op het stopzetten in januari 2019. Tijdens en na elke periode vindt onder leiding van de provincie Noord-Holland monitoring en evaluatie plaats. De resultaten daarvan kunnen invloed hebben op de daarop volgende perioden.

Op de kaart PAS-maatregelen Schoorlse Duinen (PDF) staat waar gewerkt wordt in de periode 2016-2022.