Natuurherstel Schoorlse Duinen

Partners

Staatsbosbeheer werkt voor het herstel van de Schoorlse Duinen nauw samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen. Waar mogelijk betrekken wij de omgeving bij de voorbereiding en uitvoering van de herstelmaatregelen.

Rolverdeling

De provincie is verantwoordelijk voor de realisatie van de Natura 2000 doelstellingen. De provincie is opdrachtgever en financiert de herstelmaatregelen waarmee het overschot aan stikstof wordt verwijderd en de natuurlijke dynamiek wordt hersteld. Kijk hier voor meer informatie over Stikstof en Natura 2000
Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van de Schoorlse Duinen en staat aan de lat voor de uitvoering van de herstelmaatregelen.

Cookie-instellingen