Natuurherstel Schoorlse Duinen

Partners

Staatsbosbeheer werkt voor het herstel van de Schoorlse Duinen nauw samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen. Waar mogelijk betrekken wij de omgeving bij de voorbereiding en uitvoering van de herstelmaatregelen.

Rolverdeling

De Provincie Noord-Holland is opdrachtgever en financiert de herstelmaatregelen vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Meer informatie over het PAS vindt u hier.  De provincie is tevens verantwoordelijk voor de realisatie van de Natura 2000 doelstellingen. 
Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van de Schoorlse Duinen en staat aan de lat voor de uitvoering van de herstelmaatregelen.