Natuurherstel Schoorlse Duinen

Omgevingsvergunning ontvangen voor kap Dr. Van Steijnbos

June 04, 2020 289 keer bekeken 0 comments

Staatsbosbeheer heeft op 3 juni de omgevingsvergunning voor de kap van het Dr. Van Steijnbos ontvangen van de gemeente Bergen. Het gaat hierbij om 7,6 ha bos, dat is circa 0,8% van het totale bosoppervlak in de Schoorlse Duinen.

Het bos wordt verwijderd om meer ruimte te maken voor open duinen zodat bijzondere planten- en diersoorten behouden blijven of terugkeren. De officiële bekendmaking en de gemeentelijke procedure vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Staatsbosbeheer start de werkzaamheden in het veld op z’n vroegst dit najaar. Het verwijderen van bos is een maatregel uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen uit 2016.  De Schoorlse Duinen zijn een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de Europese biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beleid en de financiering van de herstelmaatregelen.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings