Natuurherstel Schoorlse Duinen

Omgevingsvergunning kap Dr. van Steijnbos opnieuw aangevraagd

April 15, 2020 149 keer bekeken 0 comments

Staatsbosbeheer heeft op 2 april de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van (de niet verbrande delen van) het Dr. Van Steijnbos ingediend bij de gemeente Bergen. Met de kap van dit bos creƫren we open ruimte in de duinen waarin de wind weer vrij spel heeft.

Dit is noodzakelijk voor het behoud en de ontwikkeling van bijzondere planten- en diersoorten in het duingebied.

Het Dr van Steijnbos beslaat totaal 0,8% van het totale bosoppervlak in de Schoorlse Duinen. Het Leeuwenkuilbos blijft voorlopig staan. Dit is de uitkomst van het overleg dat gedeputeerde Rommel met verschillende partijen voerde naar aanleiding van het ingediende burgerinitiatief Stop de boskap in de Schoorlse en Noord-Kennemerduinen. Het burgerinitiatief is inmiddels ingetrokken.

Staatsbosbeheer wacht de vergunningsprocedure verder af.  De aanvraag wordt gepubliceerd in de Gemeentekrant en op www.officielebekendmakingen.nl. De verwachting is dat de aanvraag wordt afgehandeld op basis van een reguliere procedure met een beslistermijn van maximaal 8 weken.

Meer informatie over de kapwerkzaamheden en een plattegrond van het gebied vindt u bij het onderdeel Vraag en antwoord op deze site.

 

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings