Natuurherstel Schoorlse Duinen

Burgerinitiatief ter voorkoming van bomenkap is geldig

December 18, 2019 168 keer bekeken 0 comments

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland achten het burgerinitiatief ter voorkoming van bomenkap geldig en bespreken het inhoudelijk op 13 januari 2020 in de commissievergadering Natuur, Landbouw en Gezondheid.

De Stichting ter behoud van de Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied diende eind november een burgerinitiatief in ter voorkoming van bomenkap in de Schoorlse Duinen. Na controle door de provincie Noord-Holland blijkt dat er meer dan 7000 rechtsgeldige handtekeningen zijn, waar 5000 handtekeningen nodig zijn.

Dit is terug te lezen in de besluiten van Provinciale Staten van 16 december.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings