Natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer gaat delen heidevelden Schoorlse Duinen verjongen

December 16, 2019 756 keer bekeken 4 comments

Net als vorige winter gaat Staatsbosbeheer vanaf medio januari delen van de heidevelden in de Schoorlse Duinen verjongen zodat deze een nieuwe start kunnen maken. Op zaterdag 8 februari kunt u zich over de werkzaamheden in het veld laten informeren.

Op plekken wordt begroeiing en een deel van de voedingsrijke humuslaag verwijderd. De fietsexcursie start om 11 uur vanaf het Buitencentrum en duurt circa 2 uur. Meld u aan via: natuurherstelschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl.

Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers mogelijk enige hinder ondervinden omdat paden tijdelijk zijn afgesloten. De verwachting is dat de werkzaamheden circa zes weken in beslag nemen. Begin maart is de aannemer klaar, zodat dieren en planten in alle rust aan het voorjaar kunnen beginnen.

Ruimte voor jonge heide, kruiden en grassen
In vaktermen heten de werkzaamheden chopperen. Op verschillende plekken in het noordelijk deel van de Schoorlse Duinen wordt met machines totaal circa 8 hectare van de bovenste bodemlaag verwijderd. Op de gekozen plekken is de heide verouderd en overheerst kraaiheide. Bij het chopperen blijven mineralen en een deel van de zaden en heidewortels in de bodem. Hierdoor krijgt een nieuwe generatie heide ruimte om te groeien en ontstaat er meer variatie in de leeftijdsopbouw. Dopheide, maar ook kruiden en grassen, zoals zandblauwtje en fijn schapengras kunnen zich weer ontwikkelen. Ook de zandhagedis maakt dankbaar gebruik van jonge heide en open zanderige plekken om te foerageren, op te warmen of zelfs eitjes af te zetten.

Zorgvuldig werken
Voorafgaand aan de werkzaamheden voert een ecoloog een flora- en faunascan uit. Bijzonderheden als mierennesten, korstmosplekken en waardevolle duinheidevegetatie worden in het veld gemarkeerd en gespaard tijdens de werkzaamheden. De ecoloog houdt tijdens de werkzaamheden toezicht. Ook worden enkele werklocaties gecheckt op de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede wereldoorlog. Na afloop van de werkzaamheden worden paden die zijn beschadigd weer opgeknapt.

Tijdelijke opslag
Het maaisel dat vrijkomt wordt tijdelijk opgeslagen op de parkeerplaats aan de Hargerstrandweg. Daarna wordt het verwerkt buiten het gebied, bijvoorbeeld tot compost of andere grondverbeteraar. Aan de Wilhelminalaan komt tijdelijk een depot met choppermateriaal. Met dit materiaal gaat Staatsbosbeheer de verzande beheerpaden in het gebied verbeteren.

Natura 2000 beheerplan
Het chopperen van delen van de heide is een maatregel uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen uit 2016.  De Schoorlse Duinen zijn een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de Europese biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beleid en de financiering van de herstelmaatregelen.

4  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Anja Brands January 15, 2020

We nodigen u van harte uit om mee te gaan op de fietsexcursie op zaterdag 8 februari. Dan krijgt u onder andere uitleg over de noodzaak van de werkzaamheden en de eerste zichtbare resultaten van de chopperwerkzaamheden die in januari 2019 hebben plaatsgevonden. Er is daarnaast voldoende ruimte om uw eigen vragen te stellen aan de boswachter.

Heideroosje December 17, 2019

Ik loop regelmatig langs de geplagde heidevelden. Ik zie praktisch geen nieuwe heideplantjes tevoorschijn komen.


Kees December 17, 2019

Is dit nodig "dankzij" de stikstof uitstoot?

Peter December 16, 2019

Dus een natuurgebied dat tot in lengte van jaren 'beheerd' moet worden. De droom van elke 'beheerder.'

Cookie settings