Natuurherstel Schoorlse Duinen

Ga mee op fietsexcursie en laat je informeren over de verjonging van de heide

January 23, 2019 1030 keer bekeken 0 comments

Op 9 februari geeft de boswachter van Staatsbosbeheer uitleg over de werkzaamheden die ervoor zorgen dat delen van de heide in de Schoorlse Duinen zich weer kunnen vernieuwen.

Hiervoor wordt de komende weken op plekken begroeiing en enkele centimeters van de humuslaag weggehaald. Hij vertrekt om 11:00 uur vanaf het Buitencentrum met de fiets. Geef u op via natuurherstelschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl.

Chopperen
In vaktermen heten de werkzaamheden chopperen. Dit is een tussenvorm van maaien en plaggen waarbij de bovenste centimeters van de bodem worden weggehaald. De mineralen en wortels blijven behouden. Hierdoor kan de heide weer uitgroeien zodat er jonge frisse struiken ontstaan die voor variatie zorgen. De situatie is ook gunstig voor soorten als schapengras, rendiermos en rode heidelucifer, die we graag weer zien terugkeren in de Schoorlse Duinen.

Natura 2000 beheerplan
Het chopperen van delen van de heide is één van de maatregelen uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen. De Schoorlse Duinen zijn vanwege de unieke natuurwaarden door Nederland aangemerkt als beschermd natuurgebied binnen het Europees natuur-netwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de unieke natuur te behouden en de verscheidenheid van planten, dieren en hun leefgebieden te herstellen. Het Natura 20000 beheerplan voor de Schoorlse Duinen is te vinden op www.noord-holland.nl/Natura_2000.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings