Natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer ontvangt omgevingsvergunning voor omvorming duinbos Schoorlse Duinen

09-01-2019 0 reacties

Staatsbosbeheer heeft de omgevingsvergunning voor de omvorming van 20 ha dennenbos naar duingrasland in de Schoorlse Duinen ontvangen van de gemeente Bergen.

In delen van het niet verbrande dr van Steijn bos en het Leeuwenkuilbos worden bomen verwijderd om meer ruimte te maken voor open duinen zodat bijzondere planten- en diersoorten behouden blijven of terugkeren.

Staatsbosbeheer start de werkzaamheden in het veld nadat de gehele procedure is doorlopen.

De officiële bekendmaking van de gemeente Bergen vindt u hier.

Meer informatie over de werkzaamheden, waaronder een kaartje met de omvang en exacte locaties van de werkzaamheden, vindt u hier.

0  reacties

 
 

Een momentje...